Användningsvillkor

1. Information om utgivaren

Webbplatsens utgivare - www.rainbird.eu: Rain Bird Europe

Publicist: Rain Bird Europe

Webbansvarig: Rain Bird Europe

2. Erkännanden

Webbdesign och kreation: Kangourouge

Webbhotell: Vixns

3. Upphovsrätt

Den här webbplatsen (”webbplatsen”) tillhör utgivaren.

Allt innehåll som skapas eller görs tillgängligt på webbplatsen, inklusive och utan begränsning till texter, grafik, fotografier, illustrationer och programvara, tillhör utgivaren, licensinnehavarna och innehållsleverantörerna.

Om inte annat uttryckligen anges i den nuvarande publikationen i relation till en specifik fil, ett dokument eller ett utdrag, beviljar utgivaren härmed en rätt att visa, memorera och reproducera kopior av denna publikation för dina personliga behov.

Du accepterar dock härmed att efterleva gällande lagar om personuppgifter, industriellt skydd, upphovsrätt, press- och kommunikationsrättigheter, samt internationella fördrag och avtal inom den specialiseringen och relaterade specialiseringar.

 

Därför samtycker du till att avstå ifrån:

Att reproducera uppgifter eller arbeten, i sin helhet eller i delar, som är skyddade av en upphovsrätt relaterad till arbeten eller uppgifter som reproduceras med avsikten att säljas, distribueras, utfärdas, publiceras eller förmedlas, i någon som helst form, utan att först ha erhållit skriftligt godkännande från upphovsrättsinnehavarna till reproducerade arbeten eller uppgifter;

Att återanvända någon del av informationen i kommersiella eller reklamsyften;

Att föra in uppgifter på webbplatsen som ändrar eller skulle kunna ändra innehåller eller utseendet på uppgifter eller arbeten på webbplatsen.

Upphovsrättsmeddelanden måste synas på alla kopior av publikationen, oavsett om publikationen används i sin helhet eller i delar.

Alla rättigheter relaterade till upphovsrätten tillhör respektive innehavare.

3.1. Reproduktion på elektronisk media

Reproduktion av hela eller delar av webbplatsen på ett elektroniskt medium är beviljad, förutsatt att källan noteras klart och tydligt (http://www.rainbird.eu) tillsammans med orden ”Med ensamrätt”.

Information som används får endast användas för personligt eller yrkesmässigt bruk eller inom ideella organisationer; all användning i kommersiella eller reklamsyften är förbjuden.

3.2. Skapande av länkar till www.rainbird.eu

Webbplatsen tillåter att en hypertextlänk som leder till innehållet förs in, exklusive användningen av djup länkningsteknik; webbplatsens (http://www.rainbird.eu) sidor får med andra ord inte bäddas in på sidor på en annan webbplats, utan måste vara tillgängliga genom att ett fönster öppnas tillsammans med en anvisning om källan, och som via hypertextlänken leder direkt till målmaterialet. Information som används får endast användas för personligt eller yrkesmässigt bruk eller inom ideella organisationer; all användning i kommersiella eller reklamsyften är förbjuden.

OBS! Denna tillåtelse gäller inte för webbplatser som innehåller information av kontroversiell, pornografisk eller xenofobisk natur, eller som i bredare omfattning har potentialen att förolämpa en mängd människor.

Utgivaren förnekar allt ansvar i relation till sekretessrutiner och policys avseende data på webbplatser till vilka vi kan ha blivit kopplade via hypertextlänkar, och vi kräver att du skaffar information om sådana rutiner och policys.

4. Innehållets omfattning

Författaren av information på webbplatsen är ensam ansvarig för nämnda innehåll, och utgivaren kan inte på något sätt hållas ansvarig i detta avseende.

Utgivaren lämnar ingen uttalad eller underförstådd garanti och förnekar allt ansvar i relation till användning av den aktuella publikationen.

Utgivaren eller en tredje part som är inblandad i skapandet av den aktuella webbplatsen kommer inte under några omständigheter att hållas ansvariga för direkt eller indirekt, speciell, följd- eller oavsiktlig skada på användare eller annan part till följd av att den aktuella webbplatsen eller annan webbplats ansluten via hypertextlänk har använts, i synnerhet förlorad inkomst, avbrott i verksamheten, förlorade programvaror eller andra data i användarens informationshanteringssystem eller annat system, även om utgivaren uttryckligen informerat om att sådan skada kan ske. Du är ensam ansvarig för eventuella risker vid användning av någon extern webbplats.

Utgivaren lämnar ingen garanti avseende kvalitet, riktighet, informationens och dokumentens fullständighet på den aktuella webbplatsen och har ingen skyldighet att uppdatera denna information.

Andra dokument finns med som information och utgivaren kan inte hållas ansvarig för sådana dokument.

5.3. Icke-beständiga cookies

- Vad är en cookie?

En ”cookie” är ett litet stycke data som skickas av en webbserver och som lagras på din dators hårddisk.

- Varför använder vi cookies?

De cookies vi använder ger oss inte möjlighet att identifiera dig. De ger oss bara möjlighet att komma ihåg en besökares egenskaper. Detta är viktigt eftersom vi har abonnenter som kan navigera både på den offentliga delen av webbplatsen och på den del som kostar pengar och som är avsedd endast för de användarna. Cookies ger abonnenterna möjlighet att gå från en tjänst till en annan utan att de behöver ange sitt lösenord igen.

- Våra cookies är inte beständiga.

När du lämnar webbplatsen kommer den cookie vi har skapat att försvinna från din dators hårddisk direkt.

Vårt mål är inte att känna igen din maskin när du besöker oss igen.

- Du kan neka cookies och ändå använda webbplatsen.

Genom att ändra din webbläsares alternativ kan du be om att få bli varnad när en cookie aktiveras, eller att neka alla cookies. Om du väljer de senare alternativet kommer du ändå att kunna besöka webbplatsen, men om du är en abonnent kommer du inte att kunna surfa runt lika bekvämt.

Du kan neka att acceptera cookies eller varnas innan cookies accepteras genom att konfigurera din dator på följande sätt:

Microsoft Internet Explorer:

1. Gå till ”Verktyg” och välj ”Internetalternativ”.

2. Klicka på fliken ”Sekretess”.

3. Välj den nivå du vill ha med hjälp av markören, eller klicka på knappen ”Avancerat” för att anpassa din hantering av cookies.

Firefox:

1. Välj menyn ”Tool” > ”Options”.

2. Klicka på alternativet ”Privacy”.

3. Rubriken ”Cookies”.

Netscape:

1. Välj alternativet ”Edit” > ”Preferences”.

2. Klicka på ”Confidentiality & Security”.

3. Rubriken ”Cookies”.

Netscape Communicator:

1. Välj menyn ”Modify” > ”Preferences”.

2. Klicka på alternativet ”Advanced”.

3. Rubriken ”Cookies”.

Opera 6.0 och senare:

1. Välj menyn ”File” > ”Preferences”.

2. Privacy.

5.4. Åtkomsträttigheter

Du har rätt att komma åt och korrigera dina personuppgifter. För att utöva denna rätt, skriv till:

Rain Bird Europe

Service Marketing

900 rue Ampère

13792 Aix en Provence cedex 3

Frankrike

I enlighet med vår policy överförs denna information aldrig till tredje parter i kommersiellt eller reklamsyfte. Utgivaren åtar sig genom kontrakt att garantera striktaste datasekretess, förutom när en domstol begär in dessa uppgifter.

5.5. Utskickslistor

E-postadresser som samlas in till distributionslistor används enbart för att skicka information då och då.

6. Foto

Upphovsrätt: Rain Bird Europe

Upphovsrättsfritt: Rain Bird Europe

7. Problem

Om du anser att utgivaren inte uppfyllt villkoren ovan kan du informera oss om detta genom att skicka ett brev till följande adress:

Rain Bird Europe

Service Marketing

900 rue Ampère

13792 Aix en Provence cedex 3

Frankrike

Vi kommer att identifiera och åtgärda problemet.

8. Ändringar i villkoren

Utgivaren kan när som helst redigera dessa villkor genom att uppdatera webbplatsen. Sådana redigeringar är bindande för dig och vi rekommenderar att du besöker webbplatsen regelbundet för att få information om de aktuella villkoren.