Decoder Satellit lösning

Renovering eller utbyggnad: Kombinera satellitenheternas och avkodarnas fördelar.

Avkodningssatelliten PAR+ES-Dec

Rain Bird erbjuder nu system med avkodningssatelliter för alla som är mycket bekanta med satellitstyrningssystem: Avkodningssatelliterna tillhandahåller satellitsystemets fristående styrning i kombination med det avkodningsbaserade systemets enkla installation och utbyggnad.

Vilka fördelar kan förväntas?

Systemet med avkodningssatelliter har många fördelar jämfört med ett konventionellt satellitsystem. Det gör det t.ex. möjligt att minska storleken på strömkablarna till satellitenheterna, samt att reducera antalet kablar mellan satellitenheterna och avkodarna.

Både installation och underhåll förenklas avsevärt. Avkodningssatelliter och konventionella satellitenheter kan användas tillsammans i samma system utan problem.

Fråga Rain Bird hur det fungerar!