Fördelar med upprustning av centralt styrsystem

Modifieringslösningar för golfbanebevattning

Mindre underhåll och färre reparationer

Renovera ert bevattningssystem med produkter från Rain Bird. Senaste generationens centrala styrsystem garanterar mindre underhållsarbete och hög tillförlitlighet. Rain Birds golfspridare har visat sig vara de mest tillförlitliga och hållbara på marknaden.

Förbättra effektiviteten

Ju äldre bevattningssystem, desto ineffektivare bevattning. Dåligt utformade och installerade utbyggnader, felaktigt bytta spridare och munstycken, tryckproblem och åldrande bevattningsmaterial förändrar bevattningens jämnhet. Renovering av bevattningssystemet optimerar jämnheten och sparar vatten.

Sänk driftskostnaderna

De senaste teknikerna sparar resurser och arbetskraft, och därför kommer ni omedelbart att få avkastning på er investering. Installation av det senaste centrala styrsystemet försäkrar om sänkta kostnader för vatten, elektricitet och personal. Det finns enkla lösningar för modifiering av ert nuvarande centrala styrsystem, oavsett vilket system ni har.

Använd moderna verktyg för att sköta bevattningen

Hanteringen av den centrala styrningen förbättras avsevärt med datorbaserade lösningar. Rain Birds datorbaserade, centrala styrsystem sköter bevattningen genom att övervaka villkoren på fältet och reagera på förändringar omedelbart.

Rain Bird anstränger sig för att göra systemen kompatibla med andra system och möjliga att uppgradera.

Konsultera er Rain Bird-representant för att få veta mer om lösningen för renovering av er centralstyrning:

  • Lösning I - Programkonverteringspaket
  • Lösning II - Rain Birds avkodningssystem
  • Lösning III - Satellitkonverteringspaket
  • Lösning IV - Elektroniska PAR+ES-satelliter
  • Lösning V - PAR+ES-avkodningssatelliter