Uppdatering av decoder system

Uppgradera ett äldre avkodningssystem från Rain Bird till ett datorstyrt system.

Programkonverteringspaket

Denna lösning innebär att kompatibiliteten mellan de olika generationerna av Rain Birds avkodarbaserade system utnyttjas. Det betyder helt enkelt att de gamla styrenheterna byts ut mot en dator för att uppgradera systemet till ett Rain Bird-system av senaste generationen.

Vilka fördelar kan förväntas?

Genom att byta till ett datorstyrt system kan ni utnyttja alla fördelar som programvaran MAXI kan erbjuda: interaktiv kartläggning, driftstids- eller ETP-baserad programmering, flödeskontroll i realtid m.m. Ni kommer att kunna ändra alla era bevattningsprogram (eller låta datorn göra det) på några minuter för att optimera vattenanvändningen. Du kommer att spara tid och vatten direkt.

Fråga Rain Bird hur det fungerar!