Upprustning av pumpstation

Renovering eller utbyggnad: Er pumpstation är hjärtat i ert bevattningssystem

Rain Bird var det första företaget som utvecklade pumpstationer för bevattning med variabel hastighet.
Idag finns det hundratals ansedda platser runtom i världen som utnyttjar Rain Birds vertikala eller dränkbara pumpstationers tillförlitlighet. Rain Birds pumpstationer byggs med komponenter av högsta kvalitet och är speciellt utformade för era bevattningsbehov.

Enkla att installera och använda

När ni installerar Rain Birds kvalitet och tillförlitlighet installerar ni tillförsikt. Alla Rain Birds pumpstationer genomgår ett rigoröst kvalitetstest vid tillverkningen. Den färdiga pumpstationen testas med vatten för att säkerställa att den är kalibrerad till den beräknade kapaciteten.

Rain Birds prefabricerade pumpstationer är mycket enkla att installera och att använda.

Fjärrstyrning från datorn för realtidskommunikation.

Rain Birds programvara Pump Manager gör det möjligt att fjärrstyra pumpstationen från en dator. Direkt- och realtidskommunikation mellan pumpstationen och bevattningscentralen optimerar bevattningscykeln genom att justera flödet efter de faktiska fältförhållandena. Användarna kan försäkra sig om en bättre hantering på kortare tid.

Rain Birds pumpstationer använder tekniken VFD (variabel frekvensdrivning). VFD-pumparna upprätthåller ett konstant tryck under förhållanden med varierande flöde.

Variabel frekvens ger en mjuk och automatisk uppstart och nedstängning av pumpstationen, nästan helt utan vibrationer.

Vilka fördelar kan förväntas?

Ni sparar energi och er pumpstation arbetar mjukare utan tryckstötar.

Rain Bird använder också högeffektiva pumpar – upp till 80 %. Det ger en extremt låg energiförbrukning och sänkta underhållskostnader på lång sikt.

 

Funktionen Smart Pump™ som finns till styrsystemet MAXI för golfbanor ser till att länken mellan er pumpstation och bevattningens centrala styrsystem fungerar. Smart Pump™ kontrollerar och visar aktuella och uppskattade flöden.

Programmet Pump Manager, som levereras tillsammans med er pumpstation, ger er möjlighet att fjärrstyra pumpstationen från er dator.

 

 

Vilka fördelar kan förväntas?

Direkt kommunikation mellan pumpstation och det centrala systemet i realtid optimerar bevattningscykeln genom att justera flödesbehovet efter de verkliga förhållanden som uppmätts vid pumpstationen ute på fältet.

Endast ett Rain Bird-system med all bevattningsutrustning från pump till sprinklerhuvud kan ge en sådan samverkan och snabb reaktionstid.

Rain Bird monterar pumpstationer som är speciellt utvecklade för golfmarknaden. Varje station är individuellt storleksanpassad, från 30 till 600 m3/h, samt konstruerad och testad för att garantera en optimal funktion.