Nyheter

Banchefskonferens 2016

Svenska Mässan Göteborg

Den 16-17 Mars anordnar Svenska Greenkeeper Association (SGA) den årliga träffen för Banchefer. Konferensen bjuder på ett digert program med diverse intressant gästföreläsare samt utdelning av priset till ”Årets bästa Greenkeeper 2015”.

SGA är en rikstäckande intresseorganisation som samlar alla och värnar om professionell skötsel av grönytor.
SGA arbetar utifrån medlemmarnas intressen och deltar aktivt i utvecklingen av grönyteskötsel genom att bilda nätverk, kompetensutveckla och stödja vår medlemmar.

Joakim Ström,
Rain Birds representant i Skandinavien är på plats.
+ 46 732 00 54 00
jstrom@rainbird.eu

Mer info: http://www.sgariks.se/