Nyheter

Pumpa upp volymen? Det är dags att tänka i millimeter.

By Alastair Higgs Golf Sales Specialist - Rain Bird Europe

Även ifall biologiska behov och plantans molekylära mekanismer inte har förändrats så har rollen av en turfgräschef förändrats avsevärt under de senaste åren. Årtionden av forskning, en stor datamängd till följd av den digitala teknologins utveckling och en professionell önskan att förbättra, har fört oss vidare till en omfattande förståelse, hur även små förändringar av rutiner kan ha avsevärda hälso- och prestandaeffekter på spelbara ytor. [...]

View the pdf