RD1800 SERIEN

Pop-up dyserutformade för svåra driftsförhållanden
 • Byggd för att klara av svåra driftsförhållanden med kemiskt behandlat återanvänt vatten (återvunnet/ icke drickbart), smutsigt vatten som innehåller sand, skräp och andra partiklar, och höga driftstryck som är vanliga i bevattningssystem.

  ・Samgjuten multifunktionell torkartätning som ser till att det blir positiv tätning utan stora mängder "avflöde" vilket gör att flera dyser kan installeras till samma ventil.

  ・Skräpfickorna i huset samlar skräp och förhindrar recirkulation i huset under drift vilket minskar slitage

 • Utformad för att användas med alla Rain Birds dysmunstycken i plast – Rotary-munstycken, U-serien, MPR-, VAN-, HE-VAN- och SQ-serien.

  - Delar utvecklade att vara beständiga mot korrosion i behandlat återanvänt vatten som innehåller klorin och andra kemikalier.

  - Stark rostfri stålfjäder ger tillförlitlig nergång och klarar av korrosion.

  - Spärrmekanism på alla modeller gör det enkelt att anpassa munstycken utan verktyg, klarar av kemikalier i återanvänt vatten, och hindrar problem med radieinställning i framtiden.

  - Förinställd 1800 pop-top™ flush pluggblockerar skräp från att komma in efter spolning och ger enkel installation av munstycke.

  - konstruerad tidsprövad Uv-beständig plast och korrosionsbeständiga rostfria delar, försäkrar lång livslängd på produkten.

  - Alla dyskomponenter går att ta bort från överdelen utan specialverktyg, ger en snabb och enkel spolning och underhåll av dysan.

  - Sidinlopp finns endast på icke Seal-A-Matic™ modeller (SAM).

  - Fem års handelsgaranti.

Models and height:

RD-04-S-NP: 4" pop-up höjd (10 cm) med inbyggd SAM och NP-skydd

RD-04-S-P30-F: 4" pop-up höjd (10 cm) med inbyggd SAM, 2,1 bar PRS och flödesskyddsenhet.

RD-04-S-P45-F: 4" pop-up höjd (10 cm) med inbyggd SAM, 3,1 bar PRS och flödesskyddsenhet.

RD-06-S-P30-F: 6” pop-up höjd (15 cm)  med inbyggd SAM, 3,1 bar PRS och flödesskyddsenhet.


RD-12-S-P30-F: 12” pop-up, height (30 cm)  med inbyggd SAM, 3,1 bar PRS och flödesskyddsenhet.

 • • Avstånd: 0,8 till 7,3 m

 •  Tryck:

  - Sidoinloppsmodeller: 1,0 till 4,8 bar

  - Ej sidoinloppsmodeller (NSI): 1,0 till 6,9 bar

  • SAM-förmåga: Håller upp till 4,2 m av dysan; 0,3 bar

  • PRS-kapacitet: reglerar munstyckstryck till ett medelvärde på 2,1 bar med inloppstryck på upp till 4,8 bar

 • ½ " (15/21) BSP-invändig gänga
 • Exponerad ytdiameter: 5,7 cm
 • RD-1804 : 4’’ Pop-up höjd (10 cm)
 • RD-1806: 6” Pop-up, höjd (15 cm)
 • RD-1812: 12” Pop-up, höjd (30 cm)

-

Inbyggd Seal-A-Matic™ (SAM) (S): Starkare returfjäder ger en höjdförändringpå upp till 4,2 m (0,3 bar). En av de starkaste i branschen. Inget sidinlopp för SAM-modeller.

- Tryckregleringssystem (P30) inbyggt i popuppen:

Upprätthåller konstant utloppstryck på 2,1 bar med inloppstryck på upp till 4,8 bar – begränsar vattenförlust med upp till 70 % om munstycket tas bort eller skadas – blir bara dimma ( orsakat av högt tryck, säkerställer munstyckets prestanda.

- Flödesskydds enhet (F) inbyggd i pop-uppen:

Begränsar vattenförlust med upp till 90 % om munstycke tas bort från ett icke-PRS-dyshuvud och upp till 50 % om munstycke tas bort från ett PRS-dyshuvud. Ger en synlig (4 m) vertikal lågflödes vattenstråle (överstiger inte 0,7 m3/h).

Icke drickbart (NP) Ger ett alternativ till clip-on huvuden och gjutet lila skydd för att identifiera användning av icke drickbart vatten.

Du skulle kunna vara intresserad av