Emitters, spridare och mikrospridare för extemt lågt flöde