RWS SERIE

Rotbevattningssystem - det finns inget bättre sätt att få friska träd.

Luftning och bevattning under markytan förhindrar att träd och buskar drabbas av en omplanteringschock. Djupvattning av rötter under markytan och luftning ger friska träd och ökar växtkraften. Den mest effektiva lösningen för trädbevattning - upp till 94 % spridningssymmetri med minimal vind, avdunstning eller sidoförluster.

• Installation och underhåll

- spara tid och monteringsarbete i förhållande till hembyggda system för systemet levereras med förinstallerad tryckkompenserande bubbler i rain bird 1401 serien.

- Passar tillsammans med droppbevattningssystem.

- Enkel att specificera: en modell istället för en mängd delar.

• Friska träd och buskar

- stärker den friska växtkraften hos träd och buskar eftersom vatten, syre och näring transporteras fram till rötterna i områden med i kompakt jord eller gräsmattor.

- Frisläpper instängda gaser som kan påverka växterna negativt.

- Gallerenheten är perforerad med tusentals hål vilket gör att vatten kan tränga igenom

marken vid rotklumpen samtidigt som luftningen är mycket bra.

- Perfekt till kommunala anläggningar: bevattning under jord gör att rötterna lättare stannar under markytan vilket gör dem mindre utsatta för skador.

Står emot vandalism

- Låsanordning som skyddar mot åverkan.

- Diskret eftersom den installeras under marknivå.

• Pålitlighet

- Tre års garanti.

- Pålitligt eftersom alla enheter är självförsörjande och monterade hos tillverkaren.

  • - RWS-BGX: system med Rain Bird bubbler 1401 som förinstallerats hos tillverkaren, låsanordning, vinkelnippel och 45 cm ½" riktningsslang.

    - RWS- M - BG : system med Rain Bird bubbler 1401 som förinstallerats hos tillverkaren, låsanordning, vinkelnippel för anslutning av ½" riktningsslang.

    - RWS - S - BCG : system med förinstallerad Rain Bird bubbler i 1401 serien, klickkåpa , vinkelnippel för anslutning av ½" riktningsslang.

S& Mini –RWS modeller :

- Rain Bird rotbevattningssystemet består av en gallerkorg i högkvalitativ, Uv beständig polymer med Uv beständiga inhibitorer i termoplast. kåpan säkrar också det förmonterade systemet som består av bubbler och slangkoppling.

- Ingen inställning behövs.

- Förinstallerad rain bird 1401 serie bubbler

- Tryckutjämnande från 1,5 till 5,5 bar

- Flöde: 57l/tim.

• Shrub –RWS modell (för buskar):

- Rain Bird rotbevattningssystemet består av en klickkåpa och baskåpa i högkvalitativ polymer med Uv beständiga inhibitorer i termoplast. i kåpan finns gallerkorgen. klickkåpan säkrar också det förmonterade systemet som består av bubbler och slangkoppling.

- Ingen inställning behövs.

- Förinstallerad rain bird 1401 serie bubbler

- Tryckutjämnande från 1,5 till 5,5 bar.

- Flöde: 57l/tim.

RWS modell :

- Höjd: 91,4 cm

- Diameter: 10,2 cm

Mini-RWS modell :

- Höjd: 45,7 cm

- Diameter : 10,2 cm

Shrub –RWS modell (för buskar):

- Höjd: 25,4 cm

- Diameter: 5,1 cm

Du skulle kunna vara intresserad av