Difused Aerators - Air Flo 2

Det har blivit en växande, global trend att installera syresättare i undervattensmodell, eller tillsammans med fontäner, i dammar eller sjöar där djupet inte uppgår till 5 m. En av huvudanledningarna till detta är att syresättare skapar mycket bra vertikal cirkulation som tillsätter syre till vattnet. Finns inte denna balans visar sig följande symptom snabbt:

• Överdriven algblomning.

• Aggressiv tillväxt hos vegetation.

• Dålig lukt från vattnet.

• Decimerad fiskpopulation.

Om vattnet används i ett bevattningssystem blir de negativa effekterna ännu mer påtagliga - både till funktion och utseende:

• Tilltäppta spridare, ventiler och pumpar.

• Skadat gräs.

• Sämre kapacitet för vattenupptagning.

• Illaluktande dofter, fiskdöd, insektsökning.

• Ingen estetiskt tilltalande anläggning.

Golfbanan designers och arkitekter föredrar ofta att hålla landskapet design lugn och still. Rain Bird ger det perfekta systemet för dessa applikationer med Air Flo 2 diffust luftning System som har inga synliga mönster. Dessa system är unikt för luftning som de använder tyst. På land kompressorer som pumpar luft till spridare placerade längst ned dammen. Diffusorer släpper syre i hela vattenmassan, skapar massa omsättning som blandar botten- och topp vatten lager och bryter upp termisk magerladdningering vilket resulterar i en frisk, ren miljö för akvatiska miljö.

Air Flo 2 is the most energy efficient system in the aeration line and is the ideal water management solution for environments where a pond or lake is used for recreation such as swimming or wading as there are no electrical components in the water. Able to operate at depths from 2m-12m, this diverse subsurface aerator has been independently tested for safety and effectiveness, is constructed of corrosion resistant materials, requires minimal maintenance and includes a 2-year all-inclusive warranty.

Air Flo 2 är mest effektiva energisystem i typen luftning och perfekt vatten management-lösning för miljöer där en damm eller sjö används för rekreation som simning eller vada eftersom det finns inga elektriska komponenter i vattnet. Kan arbeta på djup från 2m - 12m, denna mångsidiga undervattens luftare har testats självständigt  för säkerhet och effektivitet, är konstruerade av korrosionsbeständiga material, kräver minimalt underhåll och inkluderar en 2-års heltäckande garanti.

FÖRDELAR

Det upplösta syret som blandas med det cirkulerande vatten gör att kvaliteten i dammen förbättras påtagligt. Det skapas inga termiska skikt och ett antal praktiska, lönsamma och estetiska fördelar uppnås. följande tre faktorer är extra viktiga:

• Syre - en damm behöver syre för att aktivera de  aerobiska bakterier som sköter den organiska nedbrytningen av näringsämnen. Detta reducerar avla gringar och slambildning på botten av dammen i stor utsträckning.

• Näringsämnen - genom att tillsätta syre till vattnet och blanda de termiska skikten skapas en ekologisk balans hos näringsämnena. de förorsakar då ingen skada.

• Temperatur—när det varmare ytvattnet blandas med det kallare vattnet längre ner i dammen genom ständig cirkulation och syre tillsätts så bibehålls den ekologiska jämnvikten i vattnet.

Airflo2 System 1, 2 - DM 1
Airflo2 System 2, 1 - DM 1
Airflo2 System 3, 4 - DM 2
Airflo2 System 4, 6 - DM 2
Airflo2 System 5, 3 - DM 1
Airflo2 System 6, 2 - DM 2

dessa system består av en 3/4Hk kompressor och strålfördelare.

Den enkla esignen för Air Flo 2 system ger ökad flexibilitet i sin användning av vattenkvalitets managerment . En standard ventilbrunn används för installation vilket medför många fördelar tex korta slangar vilket ger en ordentlig kostnadsbesparing, förenklad funktion gör det lätt att justera för bättre luft flödes kontroll. Ytterligare, ventilbrunnen ger dessutom möjlighet att hantera flera dammar med entt luftnings system. Anpassade system kan utformas för vilken dammkonfiguration som helst, och kom ihåg att välja mellan antingen  self cleaning, dome diffusers eller stone diffusers när du beställer.

 

 

 

Du skulle kunna vara intresserad av