Giant fountains

Det har blivit en växande, global trend att installera syresättare i undervattensmodell, eller tillsammans med fontäner, i dammar eller sjöar där djupet inte uppgår till 5 m. En av huvudanledningarna till detta är att syresättare skapar mycket bra vertikal cirkulation som tillsätter syre till vattnet.

Finns inte denna balans visar sig följande symptom snabbt:

- Överdriven algblomning.

- Aggressiv tillväxt hos vegetation.

- Dålig lukt från vattnet.

- Decimerad fiskpopulation.

 

Om vattnet används i ett bevattningssystem blir de negativa effekterna ännu mer påtagliga - både till funktion och utseende:

- Tilltäppta spridare, ventiler och pumpar.

- Skadat gräs.

- Sämre kapacitet för vattenupptagning.

- Illaluktande dofter, fiskdöd, insektsökning.

- Ingen estetiskt tilltalande anläggning.

VISST ÄR DET FÖRSTA INTRYCKET VIKTIGT, det är därför vi har designat serien Giant fontänerna. Denna produkt specificeras ofta av landskapsarkitekterna för speciwla områden när man vill nå extra fokus på vatten

Modellen Super Nova Kan kasta vatten i otroliga 27m medan modellen Triad erbjuder ett vacker fläktliknade mönster som ser otroligt ut när en är upplyst i mörkret. Rekreationsorter, nöjesparker och företags huvudkontor väljer dessa system över hela världen baserat på deras skönhet, mångsidighet och kvalitet.

Uniten är byggd av korrosionsfritt material och har unika filtersystem som tillåter  smuts att bli renat utan att lyfta upp uniten från vattnet. När uniten är installerad, den hög-density polyethylene flottan  kan enkelt justeras för att minimisera flottans synlighet i vattnet.

Giant Fontäner ger er 2 års garanti.

Fördelar 

Det upplösta syret som blandas med det cirkulerande vatten gör att kvaliteten i dammen förbättras påtagligt. Det skapas inga termiska skikt och ett antal praktiska, lönsamma och estetiska fördelar uppnås.

Följande tre faktorer är extra viktiga:

- Syre - en damm behöver syre för att aktivera de aerobiska bakterier som sköter den organiska nedbrytningen av näringsämnen. Detta reducerar avla gringar och slambildning på botten av dam men i stor utsträckning.

- Näringsämnen - genom att tillsätta syre till vattnet och blanda de termiska skikten skapas en eko logisk balans hos näringsämnena. De föror sakar då ingen skada.

- Temperatur—när det varmare ytvattnet blandas med det kallare vattnet längre ner i dammen genom ständig cirkulation och syre tillsätts så bibehålls den ekologiska jämnvikten i vattnet.

MYSTIC
POLARIS
SUPER NOVA
AQUASTAR
TRIAD

Tillgänglig i  10, 15, 25 hp och  5 olika mönster.

Model: MYSTIC

 

Model: POLARIS

 

Model: SUPER NOVA

 

Model: AQUASTAR

 

Model: TRIAD

Du skulle kunna vara intresserad av