SYRESÄTTARE FÖR DAMMAR

Det har blivit en växande, global trend att installera syresättare i undervattensmodell, eller tillsammans med fontäner, i dammar eller sjöar där djupet inte uppgår till 5 m. En av huvudanledningarna till detta är att syresättare skapar mycket bra vertikal cirkulation som tillsätter syre till vattnet. Finns inte denna balans visar sig följande symptom snabbt:

- Överdriven algblomning.

- Aggressiv tillväxt hos vegetation.

- Dålig lukt från vattnet.

- Decimerad fiskpopulation.

Om vattnet används i ett bevattningssystem blir de negativa effekterna ännu mer påtagliga både till funktion och utseende:

- Tilltäppta spridare, ventiler och pumpar.

- Skadat gräs.

- Sämre kapacitet för vattenupptagning.

- Illaluktande dofter, fiskdöd, insektsökning.

- Ingen estetiskt tilltalande anläggning.

 

 SYRESÄTTANDE FONTÄNER skall inte blandas ihop med flytande fontäner. Dessa på ytan sprutande luftare är utvecklade för att uppnå resultat och även om de är kreativt attraktiva  så skall inköp vara baserat på prestanda  vid behov av luftning.

En unik mix mellan pumpsystem och leverans av luftning när du behöver det, medan rostfrittstål och hög intensitet termisk plast konstruktion kan stå upp mot  spillvatten och bräckt vatten. Ger både funktion och skönhet; dessa produkter arbetar i så lite som 75cm djup  och all spraymönsterna i 1-5HP serien är utbytbara.

Perfekt för Golfbanor, kommunala komplex, parker och  bakgårdslandskap, skönheten hos luftande fontäner kan tas från dag till natt med ett vårt tillval  MR16 4-lampor låg volt Fountain GloTM lamp system.

Fördelar

Det upplösta syret som blandas med det cirkulerande vatten gör att kvaliteten i dammen förbättras påtagligt. Det skapas inga termiska skikt och ett antal praktiska, lönsamma och estetiska fördelar uppnås. Följande tre faktorer är extra viktiga:

- Syre - en damm behöver syre för att aktivera de aerobiska bakterier som sköter den organiska nedbrytningen av näringsämnen. Detta reducerar avla gringar och slambildning på botten av dam men i stor utsträckning.

- Näringsämnen - genom att tillsätta syre till vattnet och blanda de termiska skikten skapas en eko logisk balans hos näringsämnena. De föror sakar då ingen skada.

- Temperatur—när det varmare ytvattnet blandas med det kallare vattnet längre ner i dammen genom ständig cirkulation och syre tillsätts så bibehålls den ekologiska jämnvikten i vattnet.

SUNBURST
GEMINI
TRISTAR-ASSEMBLED
PHOENIX
ROCKET
SATURN
CONSTELLATION
COMET
GENESIS
EQUINOX

Tillgänglig i 1, 2, 3 och 5 hp med 9 olika mönster. Luftande fontäner är designade att förbättra vattenkvalitet och samtidigt vara estetiskt tilltalande .

Model: SUNBURST

 

Model: GEMINI

 

Model: TRISTAR-ASSEMBLED

 

Model: PHOENIX

 

Model: ROCKET

 

Model: SATURN

 

Model: CONSTELLATION

 

Model: COMET

 

Model: GENESIS

 

Model: EQUINOX

Du skulle kunna vara intresserad av