Syresättare och fontäner för dammar

Det har blivit en växande, global trend att installera syresättare i undervattensmodell, eller tillsammans med fontäner, i dammar eller sjöar där djupet inte uppgår till 5 m. En av  huvudanledningarna till detta är att syresättare skapar mycket bra vertikal cirkulation som tillsätter syre till vattnet. Finns inte denna balans visar sig följande symptom snabbt:

• Överdriven algblomning.

• Aggressiv tillväxt hos vegetation.

• Dålig lukt från vattnet.

• Decimerad fiskpopulation.

Om vattnet används i ett bevattningssystem blir de negativa effekterna ännu mer påtagliga - både till funktion och utseende:

• Tilltäppta spridare, ventiler och pumpar.

• Skadat gräs.

• Sämre kapacitet för vattenupptagning.

• Illaluktande dofter, fiskdöd, insektsökning.

• Ingen estetiskt tilltalande anläggning.

MINDRE DAMMAR mindre än ½ ha är oerhört vackra och funktionella  för både privata och kommunala fatigheter. Detta vatten används ofta till allt möjligt från att vattna trädgården, till fiske, bibehålla friska dammar och stormavrinnings områden. De hittas i många ny utvecklingsprojekt. Hur som helst, dessa områden med vatten är unika genom deras små storlekar och grunda djup  och därför  är dom i större behov av oxygen och cirkulation. Utan luftning (syresättning) kastas små dammar ut ur den ekologiska balansen och kan lida av överdrivet mycket vattenvegetation och odör.

Baserat på behovet som smådammsägarna har,  är Fractional luftare(syresättare) & Fontäner med utbytbara kastmönster som arbetar på så lågt djup som 33cm blivit framtagna. Dessa små men kraftfulla system kan ge er en lösning där vattenunerhållning krävs(behövs) samtidigt som man förbättrar den naturliga miljön för dammens djurliv.

Njut av en vatenkaskadpå dagen och intill natten med lamporna i Deluxe Paketet som erbjuds till essa systemen. Vår energieffektiva Fontän  GloTM belysningssystem finns med färgade lins paket, och används med låg spänning MR16 lampor.

FÖRDELAR

Det upplösta syret som blandas med det cirkulerande vatten gör att kvaliteten i dammen förbättras påtagligt. det skapas inga termiska skikt och ett antal praktiska, lönsamma och estetiska fördelar uppnås. Följande tre faktorer är extra viktiga:

• Syre - en damm behöver syre för att aktivera de aerobiska bakterier som sköter den organiska nedbrytningen av näringsämnen. detta reducerar avla gringar och slambildning på botten av dammen i stor utsträckning.

• Näringsämnen - genom att tillsätta syre till vattnet och blanda de termiska skikten skapas en ekologisk balans hos näringsämnena. de föror sakar då ingen skada.

 

Temperatur—när det varmare ytvattnet blandas med det kallare vattnet längre ner i dammen genom ständig cirkulation och syre tillsätts så bibehålls den ekologiska jämnvikten i vattnet.

 

FRACTIONAL SERIEN

Fractional Standard ½HP - 5 mönster ( High volume, Gemini, Phoenix, Rocket, Mixer)  - 41 till 115 m3/hr.
Fractional DeLuxe med 3 Lampor ½HP - 5 mönster ( High volume, Gemini, Phoenix, Rocket, Mixer) - 41 till 115 m3/hr.

  • Fractional Serien har som standard 5 system i 1; 4 luftande fontän mönster & 1 st horisontal mixer.
  • 2 årr all-inclusive garanti.
  • Arbetar i 16" eller 41cm vattendjup.
  • Komplett paket med  inkluderar monterad enhet, effektstyrning med timer & GFCI, och kabel. (effektstyrning är tillval på 50Hz enheterna)
  • Säkerhetstestad och listad med ETL, ETL-C, i överensstämmande med UL standards, och bär en treje parts listning med CE.
  • Sre överföringshastighet 1kg/HP/hr med en pumphastighet på 115m3/hr - Högsta prestandagrad för franctional luftare i branschen.
  • Effektiv kontroll av alger, vattenogräs, och dålig lukt; samtidigt som horisontala strömmar skapas vilket avskräcker insekter och insektsavel.

Du skulle kunna vara intresserad av