Tillbehör för aerators & fontäner

Det har blivit en växande, global trend att installera syresättare i undervattensmodell, eller tillsammans med fontäner, i dammar eller sjöar där djupet inte uppgår till 5 m. En av huvudanledningarna till detta är att syresättare skapar mycket bra vertikal cirkulation som tillsätter syre till vattnet. Finns inte denna balans visar sig följande symptom snabbt:

• Överdriven algblomning.

• Aggressiv tillväxt hos vegetation.

• Dålig lukt från vattnet.

• Decimerad fiskpopulation.

Om vattnet används i ett bevattningssystem blir de negativa eff ekterna ännu mer påtagliga - både till funktion och utseende:

• Tilltäppta spridare, ventiler och pumpar.

• Skadat gräs.

• Sämre kapacitet för vattenupptagning.

• Illaluktande dofter, fiskdöd, insektsökning.

• Ingen estetiskt tilltalande anläggning.

FÖRDELAR

Det upplösta syret som blandas med det cirkulerande vatten gör att kvaliteten i dammen förbättras påtagligt. Det skapas inga termiska skikt och ett antal praktiska, lönsamma och estetiska fördelar uppnås. följande tre faktorer är extra viktiga:

• Syre - en damm behöver syre för att aktivera de aerobiska bakterier som sköter den organiska nedbrytningen av näringsämnen. Detta reducerar avla gringar och slambildning på botten av dammen i stor utsträckning.

• Näringsämnen - genom att tillsätta syre till vattnet  och blanda de termiska skikten skapas en ekologisk balans hos näringsämnena. de förorsakar då ingen skada.

• Temperatur—när det varmare ytvattnet blandas  med det kallare vattnet längre ner i dammen genom ständig cirkulation och syre tillsätts så bibehålls den ekologiska jämnvikten i vattnet.

Du skulle kunna vara intresserad av