Set för droppbevattnings styrning, filter, ventil och tryckreglering