VENTILER SERIE DV

Elektromagnetventiler av plast - alltid rätt ventil
 • Två filter: på membranen och på magnetspolarna

  Beprövad pålitlighet med tryckreglerade membran

  Energi-effektiv, lågströms inkapslad solenoid med inbygd plunger och 200 micron solenoid filter

 • Enkel att serva

  - Flödesreglering på modell DVF

  - Manuell öppning utan att avlastningsvattnet strömmar ut; vrid magnetspolen ett kvarts varv

  - Manuell tömning möjlig med dräneringsskruv

  • Anpassningsförmåga

  - Passage (DV, DVF och DV-MM modeller) utformning

  - Med 1" utv.g x utv.g (BSP): 1" BSP 100-DV-MM, 1" BSP 100-DV-MM-9v

  - Med impulsstyrd magnetspole: 075-dv-9v, 1" inv.g (BSP) 100-DV-9V och 1" utv.g(BSP) 100-DV-MM-9v

  - Arbetar även med mindre flödesmängder när ett RBY filter finns installerat bakom ventilen

  • Pålitlig

  - Kraftig PVC-konstruktion

  - Rostfria stjärnskruvar

075-DV: 3/4” (20/27) invändig gänga
100-DV: 1”(26/34) BSP invändig gänga
100-DV-9V: 1” (26/34) BSP invändig gänga, impulsstyrd magnetspole (latching solenoid)
100-DVF: 1”(26/34) BSP invändig gänga med flödesreglering
100-DV-MM: 1” (26/34) BSP utvändig gänga 
DV-MM-9V: 1”(26/34) BSP utvändig gänga , impulsstyrd magnetspole (latching solenoid)

FLöde: 075-dv: 0,24 till 4,5 m3/tim

100-DV, 100-DVF och 100-DV-MM: 0,24 till 9,0 m3/tim

observera: DV utv.g x utv.g rekommenderas inte för flödesmängder över 6,8 m3/tim.

Tryck: 1 till 10.4 bar Temperatur: upp till 43°C

ELEKTRISKA DATA

Magnetspole: 24 vaC - 50 Hz

Utdragsström: 0,30 A (7,2 VA)

Driftström: 0.19 A (4,6 VA)

Ska inte användas med decodersystem

075-DV and 100-DV:   

Höjd: 11,4 cm

Längd: 11,1 cm

Bredd: 8,4 cm

100-DVF:

Höjd: 14,2 cm

Längd: 11,1 cm

Bredd: 8,4 cm

100-DV-MM: 

Höjd: 11,4 cm

Längd: 13,6 cm

Bredd: 8,4 cm

MTT-100: T-koppling för 1" (26/34) ventiler DB, DBR/Y-6, DBM, king: kabelanslutning PRF-075-RBY

Du skulle kunna vara intresserad av