Rain Bird Academy

Var annorlunda, förbättra er, utbilda er

RAIN BIRD utformar och utvecklar lokala utbildningar löpande, men kan också erbjuda specialanpassade utbildningar.

  • Grundutbildning
  • Bevarande utbildning
  • Extrautbildning

RAIN BIRD Academys utbildningar erbjuds hela året.

Dessa bevattnings- och felsökningsutbildningar erbjuds till alla installatörer, greenkeepers, kommuner, underhållsföretag, distributörer, landskapsarkitekter och alla andra bevattningsproffs.

Med det här programmet kan ni utnyttja bevattningssystemet maximalt, uppnå bästa möjliga bevattning på kortast tid med avseende på hydraulik och installationstekniker, samt få professionell rådgivning.

Ni kommer också att lära er ställa in ert sprinklersystem och hur problem som ni eventuellt kan stöta på med ert sprinklersystem snabbt kan åtgärdas: kabelproblem, ventiler eller styrdon.

Med hjälp av dokumentation informerar RAIN BIRD er om kursernas respektive mål, innehåll och varaktighet.

Våra utbildningsmetoder ger en inlärning som baseras på teoretisk inlärning följd av praktiska övningar.

Alla möjligheter finns

Rain Bird utvecklar anpassade utbildningar eller kurser som genomförs på plats ute hos företag, med eller utan praktiska tillämpningar, specifika önskemål samt lektioner i ”Konsultering och utbildning”.

Lektionernas innehåll kan därför anpassas beroende på vilka målen är, vilka tekniska kunskaper deltagarna besitter och vilken kunskapsnivå som efterfrågas.