Rain Bird Upprustningstips

Varför skulle ni RENOVERA ert bevattningssystem?

Förbättra spelbarheten och banans estetik för att öka vinsten

  • Sänka kostnaderna

Minimala driftskostnader är en prioritet. Som en långsiktig strategi är renoveringsutgifter en bättre investering än underhåll av ett ineffektivt bevattningssystem.

  • Öka potentiella intäkter

Förbättra banans kvalitet – en frisk gräsmatta och bättre spelförhållanden lockar nya golfspelare. Renovering av bevattningssystem är det snabbaste sättet att nå synbara resultat.

  • Minimal störning

Normalt kan en renovering av bevattningssystemet göras utan att banan behöver stängas. Störningarna kan hållas på ett minimum genom att noggrant välja de bästa produkterna för installationen.

Rain Bird hjälper er att välja produkter och planera arbetet så att det påverkar golfspelarna så lite som möjligt.