Tjänster

Vi förstår hur avancerat det kan vara att planera och/eller sköta ett bevattningssystem. Ni vet kanske inte alltid vilka behov ni har och kan få olika tips. Korrekt tagna beslut styr kostnaderna och ger goda resultat.

Rain Bird kan vägleda er mot rätt lösning.

• Rain Bird har ett komplett utbud av expertkunskap, den senaste tekniken och global bästa praxis.

• Korrekt utformning, val av produkter, installation av produkter, användning av produkter samt en lämpligt utbildad personal, ger estetisk kvalitet i landskapet, hanterbara driftskostnader och effektiv användning av värdefulla vattenresurser.