Utformning av bevattningssystem

Bred erfarenhet: bostäder, offentliga platser, byggnads- och hotellkomplex, idrottsarenor och jordbruk.

  • Det ledande företaget när det gäller pumpstationer och centralstyrda system.
  • Rain Birds omfattande produktsortiment garanterar de bästa tekniska lösningarna.
  • Konstruktionsregler baserade på vattenbesparande principer: RAIN BIRD:s konstruktioner införlivade konceptet med intelligent användning av vatten lång tid före detta koncept blev mer vida känt.